આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૩  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૮ )  આસો સુદ ત્રીજ શનિવાર   Dt: 23-09-2017જીવન માં જે વાત ભૂખ્યું પેટ અને ખાલી ખિસ્સું શીખવે છે, તે વાત કોઈ શિક્ષક પણ ના શીખવી શકે

The Following are Parshvnath Tirth

01 Shri Navsari Parshvanath Bhagwan 29 Shree Manoranjan Parshvanath Bhagwan
02 Shri Umarvadi Parshvanath Bhagwan 30. Shree Sultan Parshvanath Bhagwan
03 Shri Sahasrafana Parshvanath Bhagwan 31. Shree Dosla Parshvanath Bhagwan
04 Shri Dukhbanjan Parshvanath Bhagwan 32. Shree Pallvia Parshvanath Bhagwan
05 Shri Surjamandan Parshvanath 33. Shree Bhiladiya Parshvanath Bhagwan
06 Shri Vighnapahar Parshvanath 34. Shree Ananda Parshvanath Bhagwan
07 Shri Kalhara Parshvanath 35. Shree Charup Parshvanath Bhagwan
08 Shri Amijara Parshvanath 36. Shree Panchasara Parshvanath Bhagwan
09 Shri Pragat Prabhavi Parshvanath 37. Shree Koka Parshvanath Bhagwan
10 Shri Lodhan Parshvanath 38. Shree Kankan Parshvanath Bhagwan
11 Shri Vimal Parshvanath 39. Shree Mahadeva Parshvanath Bhagwan
12 Shri Stambhan Parshvanath Bhagwan 40. Shree Kamboeya Parshvanath Bhagwan
13 Shri Kansari Parshvanath Bhagwan 41 Shree Dhinadmalla Parshvanath Bhagwan
14 Shree Ratna Chintamani Parshvanath Bhagwan 42 Shree Vadi Parshvanath Bhagwan
15.Shree Som Chintamani Parshvanath Bhagwan 43. Shree Naranga Parshvanath Bhagwan
16 Shree Bhuvan Parshvanath Bhagwan 44. Shree Tankla Parshvanath Bhagwan
17. Shree Bidh Banjan Parshvanath Bhagwan 45. Shree Chanpa Parshvanath Bhagwan
18 Shree Shamla Parshvanath Bhagwan 46 Shree Ganbhira Parshvanath Bhagwan
19. Shree Muleva Parshvanath Bhagwan 47 Shree Bhateva Parshvanath Bhagwan
20 Shree Hrimkar Parshvanath Bhagwan 48 Shree Manmohan Parshvanath Bhagwan
21. Shree Sukh Sagar Parshvanath Bhagwan 49 Shree Jantigada Parshvanath Bhagwan
22. Shree Padmavati Parshvanath Bhagwan 50 Shree Shankala Parshvanath Bhagwan
23 Shree Muhari Parshvanath Bhagwan 51 Shankeshvar Parshvanath Bhagavan
24. Shree Posina Parshvanath Bhagwan 52 Shree Gadliya Parshvanath Bhagwan
25. Shree Vigna Phara Parshvanath Bhagwan 53 Shree Sherisu Parshvanath Bhagwan
26. Shree Sfuling Parshvanath Bhagwan 54 Shree Kalikund Parshvanath Bhagwan
27. Shree Nagfana Parshvanath Bhagwan 55 Shree Navkhand Parshvanath Bhagwan
28. Shree Kalyan Parshvanath Bhagwan Next