આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૪  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૯ )  માગશર સુદ બીજી છઠ શનિવાર   Dt: 25-11-2017દોડતા તા ત્યારે લાગતું એવું, આપણા જેવો કોઈ સમર્થ નથી, સહેજ નવરા પડી જોયું ત્યારે, ખબર પડી, જે દોડ્યા તેનો કોઈ અર્થ નથી…
  1. 24 Tirthankars: In the era of every Kalchakra 24 Tirthankar happens. They are also known as Jineshwar, Arihant, Vitrag Bhagvant, Sarvagan Parmatrma etc. In this era Bhagwan Rushbhdev was the first Tirthnkar and the last was Bhagwan Mahavir. Here the message, the life and the principles, songs of each Tirthankar is provided.