આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૪  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૯ )  માગશર સુદ બીજી છઠ શનિવાર   Dt: 25-11-2017દોડતા તા ત્યારે લાગતું એવું, આપણા જેવો કોઈ સમર્થ નથી, સહેજ નવરા પડી જોયું ત્યારે, ખબર પડી, જે દોડ્યા તેનો કોઈ અર્થ નથી…

Abhinandannath was born in the ikshvaku clan at ayodhya. His father sanvar was the king of ayodhya and his mother was queen shidhrtha devi. He born on magh shukla 12. It is said that the noble and purified soul of mahabal the king of ratnasanchay /mangalavati town has descended into the womb of queen siddharth, wife of king samvar of ayodhya. as a result of the simplicity of attitude inherited from the earlier birth, the soul in the womb of the queen had a soothing and pacifying influence on the outer world.

The people of the kingdom were suddenly filled with the feelings of humility and fraternity. The augurs and other scholars confirmed that as the aura of a pious soul influences all the people around, the effusion of politeness was caused by the soul in the womb. The queen gave birth to the future tirthankar and the king named his son as abhinandan (greeting). As time passed abhinandan lead normal mundane life with least indulgence.

He ascended the throne when his father became an ascetic. After a long and peaceful reign, he became an ascetic and indulged in rigorous penance and lofty spiritual practices. He attained omniscience on the fourteenth day of the dark half of the month of paush. For a long period bhagavan abhinandan moved around to show the right path to millions of beings. He attained nirvana at sammedshikharji on basiak sukla 6. • नंदन संवर रायनो , चोथा अभिनंदन ,
  कपि लंछन वंदन करो , भव दुःख निकंदन ... (१)

  सिद्धारथा जस मावडी , सिद्धारथ जिन राय ,
  साडा त्रणशें धनुषमान , सुन्दर जस काय ... (२)

  विनितावासी वंदीये अे , आयु लख पचास ,
  पूरव तस पद् पद्मने ,नमतां शिवपुर वास ... (३)

 

 • Heaven before Birth : Jayantavimana
 • Father : Sambararaja
 • Mother : Siddhartha
 • Birthplace : Ayodhya, Shikharji
 • Complexion : Golden
 • Symbol : Ape
 • Height : 350 Dhanusha
 • Age : 5,000,000 Purva
 • Diksha Tree : Priyangu
 • Yaksha : Yakshesvara
 • Yakshini : Vajrasrinkhala
 • Place of Nirvana : Shikharji

 

 • Chyavan : Vaisakh Sud 4
 • Janma : Maha Sud 2
 • Diksha : Maha Sud 12
 • Keval Gyan : Posh Sud 14
 • Moksha : Vaisakh Sud 8


 • संसारना आ भवभ्रमणमां , आपने जाण्या नहि ,
  संपत्तिने आ विषयसुखमां , आपने माण्या नहि ,
  अज्ञानताना निबिड वनमां , आपने पूज्या नहि ,
  हे नाथ अभिनंदन प्रभुजी , आपने ध्याया नहि ...


 • अभिनंदन स्वामी हमारा , प्रभु भव दुःख भंजनहारा ,
  ये दुनिया दुःख की धारा , प्रभु ईनसे करो रे निस्तारा ... (१)

  हुं कुमती कुटील भरमायो , दुरमती करी दुःख पायो ,
  अब शरण लीयो हे थारो , मोहे भवजल पार उतारो ... (२)

  प्रभु शिख हैये नाही धारी , दुर्गतिमां दुःख लीयो भारी ,
  ईन कर्मो की गति न्यारी , करे बेर - बेर खुवारी ... (३)

  तुमे करुणावंत कहावो , जगतारक बिरुद धरावो ,
  मारी अरजीने ईक दावो , ईन दुःख से क्युं न छुडावो ... (४)

  में विरथा जनम गवायो , नहिं तन - धन स्नेह निवार्यो ,
  अब पारस परसंग पामी , नहीं विरविजय कुं खामी ... (५ )


 • संवर सुत साचो , जास स्याद्वाद वाचो ,
  थयो हीरो जाचो , मोहने देई तमाचो ,
  प्रभु गुणगुण माचो , अेहने ध्याने राचो ,
  जिनपद सुख साचो , भव्य प्राणी निकाचो ...