આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૪  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૯ )  માગશર સુદ બીજી છઠ શનિવાર   Dt: 25-11-2017દોડતા તા ત્યારે લાગતું એવું, આપણા જેવો કોઈ સમર્થ નથી, સહેજ નવરા પડી જોયું ત્યારે, ખબર પડી, જે દોડ્યા તેનો કોઈ અર્થ નથી…

Lord Anantath is famous as the 14th Tirthankar of Jainism. Ananthath ji followed the rules of life and non-violence throughout life and gave the people the path to follow the truth.

Anantatha ji was born of Vaishakh's Krishna Paksha, Trayodashi, in the Revati Nakshatra, in the vicinity of the holy city Ayodhya in the womb of Suyasa Devi, wife of Raja Sonsena of Ikshvaku dynasty. The body of his body was golden and his mark was marked.

Acceptance of water baptism for the maintenance of religion. After the father also operated the state. Just as the lotus remains away from the mud by being born in the mud, Lord also remains free from the temptations while carrying on the world's obligations. • अनंत अनंत गुण आगरु , आयोध्या वासी ,
  सिंहसेन नृप नंदनों , थयो पाप निकासी ... (१)

  सुजसा माता जनमीयो , त्रीश लाख उदार ,
  वरस आउखुं पाळीयुं , जिनवर जयकार ... (२)

  लंछन सिंचाणा तणुं अे , काया धनुष पचास ,
  जिन षद पद्म नम्या थकी , लाहीये सहज विलास ... (३)

 

 • Heaven before Birth : Pranatadevaloka
 • Father : Simhasena
 • Mother : Sujasa
 • Birthplace : Ayodhya, Shihkarji
 • Complexion : Golden
 • Symbol : Bear
 • Height : 50 Dhanusha
 • Age : 3,000,000 Common Years
 • Diksha Tree : Asoka
 • Yaksha : Patala
 • Yakshini : Ankusa or Anantamati
 • Place of Nirvana : Samet Shikharji

 

 • Chyavan : Asadh Vad 7
 • Janma : Chaitra Vad 13
 • Diksha : Chaitra Vad 14
 • Keval Gyan : Chaitra Vad 14
 • Moksha : Chaitra Sud 5


 • तुं ज्ञाननो सागर अने , समरस तणो भंडार छे ,
  ते पतित पापी जीवनो , उद्धारनारो जिन अेक छे ,
  शिवनगरनो स्वामी बनी , जीवने शरणभूत अेक छे ,
  स्पर्धा करे देवो बधा पण , अनंत प्रभुजी अेक छे ...


 • Data


 • अनंत अनंत नाणी , जास महिमा गवाणी ,
  सुर नर तिरी प्राणी , सांभले जास वाणी ,
  अेकवचन समजाणी , जेह स्याद्वाद जाणी ,
  तर्या ते गुणखाणी , पामीया सिद्धि राणी ...