આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૩  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૮ )  આસો સુદ ત્રીજ શનિવાર   Dt: 23-09-2017જીવન માં જે વાત ભૂખ્યું પેટ અને ખાલી ખિસ્સું શીખવે છે, તે વાત કોઈ શિક્ષક પણ ના શીખવી શકે
1 Shri Adinath Bhagwan Tirth
1 Shri Adinath Bhagwan Tirth

Bhagwan rishabha was the first jain hence he is often called Adinath, the first lord. He is also called Rushabh, Rushabhdev, Adinath or Adishwar. He is mentioned in most of the hindu puranas, markandeya, kurma, vayu, garuda, brahmanda, varaha, linga, vishnu, skandha etc. Rishabha has been mentioned in the hindu text of the bhagavatha-purana as an avatar of vishnu. According to the bhāgavata, he was born to show the people of this world the path of salvation.

1 Shri Adinath Bhagwan Tirth

 • आदिदेव अलवेसरुं , विनीतानो राय ,
  नाभिराया कुलमंडणो , मरुदेवा माय ... (1)


  पांचसे धनुषनी देहडी , प्रभुजी परमदयाळ ,
  चोराशी लख पूर्वनुं , जस आयु विशाल ... (2)


  वृषभ लांछन जिन वृषधरुं अे , उत्तम गुणमणि खाण ,
  तस पद पद्द सेवन थकी , लहीअे अविचल ठाण ... (3)
1 Shri Adinath Bhagwan Tirth

 

 • Heaven before Birth : Uvarimagraiveka
 • Father : Jitari
 • Mother : Senamata
 • Birthplace : Savathi, Sravasti
 • Complexion : Golden
 • Symbol : Horse
 • Height : 400 Dhanusha
 • Age : 6,000,000 Purva
 • Diksha Tree : Prayala
 • Yaksha : Trimukha
 • Yakshini : Prajnapti
 • Place of Nirvana : Samet Shikhar
1 Shri Adinath Bhagwan Tirth

 

 • Chyavan : Fagan Sud 8
 • Janma : Magsar Sud 14
 • Diksha : Magasar Sud 15
 • Keval Gyan : Asho Vad 5
 • Moksha : Chaitra Sud 5
1 Shri Adinath Bhagwan Tirth

 • जेने नमे भक्तो सदा , निज हृदय भावो जोडीने ,
  जेने नमे इन्द्रो नरेन्द्रो , हाथ जोडी जोडीने ,
  मुज हृदयना छो नाथ , आदिनाथ हु तमने स्तवुं ,
  करुं नमन आदि जिन चरणमां , प्रार्थना प्रेमे करुं ||
1 Shri Adinath Bhagwan Tirth

 • पायोजी मैंने तेरो दरिशन पायो ,
  पायोजी मैने मरुदेवनन्दन पायो ... 1
  दरिशन देखके दिलडु हरख्युं , सुख सागर उलसायो ... 2
  भाग्योदय हुओ आज हमेरो , रत्त्न चिंतामणि पायो ... 3
  हाथ जोड़ी करुं विनंती इतनी , तुम सेवा रस पायो ... 4
  आप तरे औरो को तारे , आनदंघन पायो ... 5
1 Shri Adinath Bhagwan Tirth

 • आदि जिनवर राया , जास सोवत्र काया ,
  मरुदेवी माया , धोरी लंछन पाया ,
  जगत स्थिति नीपाया , शुद्ध चारित्र पाया ,
  केवल सिरि राया , मोक्षनगरे सिधाया ..