આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૪  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૯ )  માગશર સુદ બીજી છઠ શનિવાર   Dt: 25-11-2017દોડતા તા ત્યારે લાગતું એવું, આપણા જેવો કોઈ સમર્થ નથી, સહેજ નવરા પડી જોયું ત્યારે, ખબર પડી, જે દોડ્યા તેનો કોઈ અર્થ નથી…

The Following are Foreign TempleMahavir Foundation

Mahavir Foundation

Mahavir Foundation has always arranged interesting and varied programmes. Mahavir Foundation has also helped other organisations in their religious and educational activities.

Shwetambar Murti Pujak

Shwetambar Murti Pujak

The place is called Wilrijk, close to Antwerp, where about 300-400 jain families have built probably the largest jain temple out side India. Jains in Antwerp are exclusively engaged in diamond business and they follow paths of Shwetambar Murti Pujak and Shwetambar Sthanakwasi sects of Jainism.