આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૩  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૮ )  ભાદરવો સુદ બીજ બુધવાર   Dt: 23-08-2017તલવાર કી કિંમત મ્યાન સે નહિ ધાર સે હોતી હૈ, કપડો કી કિંમત રંગ સે નહિ તાર સે હોતી હૈ, કહી ભી દેખો મહત્વ મૂલકા હોતા હૈ છીલકે કા નહિ, આદમી કી કિંમત પૈસે સે નહિ સદાચાર સે હોતી હૈ…

                 ઘરે બેઠાં, સહેલાઈથી થઈ શકે તેવા પરમાત્માના શાસનની

                       પુણ્યાનુબંધી પુણ્યાઈને વધારવાના સચોટ ઉપાયો

                                    નવકારવાળી ગણવાનું ફળ

*   નવકારના એક અક્ષરના જાપથી ૭ સાગરોપમનું.

*   એક પદના જાપથી પ૦ સાગરોપમનું.

*   આખા યે નવકાર મંત્રના જાપથી પ૦૦ સાગરોપમનું.

*   બાંધી નવકારવાળી ગણવાથી પ૪૦૦૦ સાગરોપમનું.

દેવતાનું આયુષ્ય બાંધે છે અને નરકનું બંધન તોડે છે.

*   કમલબંધથી ૧૦૮ નવકારનો જાપ કરનાર ભોજન કરતો હોય છતાં નિરંતર ઉપવાસનું ફળ મળે છે.

*   'અરિહંત-સિદ્ધ-આચાર્ય-ઉવજ્ઝાય-સાહુ'એ સોળ અક્ષરનો ર૦૦ વાર જાપ કરવાથી એક ઉપવાસનું ફળ મળે છે.

*   અરિહંત-સિદ્ધ એ છ અક્ષરનો ૪૦૦ વાર અને એ એક જ અક્ષરનો નિરંતર જાપ કરવાથી એક ઉપવાસનું ફળ મળે છે.

*   નવકારમંત્રના એક પદનો કાર્યોત્સર્ગ કરતા ર૪પ૪૦૮ ૪/૯ આઠ શ્વાસોચ્છવાસ પ્રમાણ.

*   આખા નવકારનો કાર્યોત્સર્ગ કરતા ૧૯૬૩ર૬૭ પલ્યોપમનું અને પચીસ શ્વાસોચ્છવાસ પ્રમાણ લોગસ્સનો કાઉસગ્ગ કરતા ૬૧૩પર૧૦ પલ્યોપમનું દેવનું આયુષ્ય બંધાય છે.

સામયિકનું ફળ ***

*   શુદ્ધિપૂર્વકના એક સામયિકથી (૯ર, પ૯, રપ, ૯રપ૮, ૯અ૧/૩) બાણું, ક્રોડ, ઓગણસાઠ લાખ, પચીસ હજાર અને નવસો પચીસ ઉપર એક તૃતિયાંશ સહિત આઠ નવમાંશ પલ્યોપમનું દેવલોકનું આયુષ્ય બંધાય.

પૌષધનું ફળ***

*   ૧ દિવસના પૌષધ ર૭ અબજ, ૭૭ ક્રોડ, ૭૭ લાખ, ૭૭ હજાર, ૭૭૭ ૭/૯ પલ્યોપમનું દેવાયું બંધાય.

પ્રતિક્રમણનો ઉપદેશ કે ઉપકરણો આપવાનું ફળ ***

*   ૧૦૦૦ ગાયોનું એક ગોકુલ કહેવાય આવા ૧૦,૦૦૦ ગોકુલની ગાયો દાનમાં આપવાથી જે પુણ્ય થાય તેટલું પુણ્ય કોઈને પ્રતિક્રમણનો ઉપદેશ આપવામાં થાય છે.

*   ૮૪,૦૦૦ દાનશાળાઓ બંધાવતા જે પુણ્ય થાય તેટલું પુણ્ય ગુરૃને દ્વાદશાવર્ત વંદન કરવાથી થાય છે.

*   પપ૦૦ સોનૈયા ખર્ચીને જીવાભિગમ, પન્નવણા, ભગવતીસૂત્ર આદિ આગમો લખાવવાથી અથવા પપ૦૦ ગર્ભવતી ગાયોને અભયદાન આપતાં જે પુણ્ય થાય તેટલું પુણ્ય ૧ મહપત્તિ આપવાથી થાય છે.

*   રપ૦૦૦ શિખરબંધી જિનાલય બંધાવવાથી જેટલું પુણ્ય થાય તેટલું પુણ્ય ચરવળો આપવાથી થાય છે.

*   માસક્ષમણ કરે અથવા જીવરક્ષા માટે ક્રોડ પાંજરા કરાવે તેમાં જેટલું પુણ્ય બાંધે તેટલું પુણ્ય ૧ કટાસણું આપવાથી થાય છે.

*   પ૦૦ ધનુષ્ય પ્રમાણવાળી ર૮૦૦૦ પ્રતિમા ભરાવવાથી જે પુણ્ય થાય છે તેટલું પુણ્ય એક વખત ઈરયાવહી કરતાં થાય છે.

પચ્ચક્ખાણનું ફળ***

*   રોજ ઓછામાં ઓછું નવકારશી અને ચૌવિહારનું પચ્ચક્ખાણ કરનારો પ્રાયઃ નરક-તિર્યંચ ગતિમાં જતો નથી.

*   નારકીમાં રહેલો આત્મા અકામ નિર્જરાથી અસહ્ય દુઃખો સહન કરી ૧૦૦ વર્ષમાં જેટલાં કર્મ ખપાવે છે તેટલા કર્મો માત્ર નવકારશ પચ્ચક્ખાણ કરનારો ખપાવે છે.

*   પોરસીના પચ્ચક્ખાણથી ૧,૦૦૦ વર્ષના અશુભ કર્મો નષ્ટ થાય છે.

       *  સાઢ પોરસીથી ૧૦,૦૦૦ વર્ષના પુરિમઠ્ઠથી ૧,૦૦,૦૦૦ વર્ષના, એકાસણાથી ૧૦,૦૦,૦૦૦ વર્ષના,

નિવીથી ૧,૦૦,૦૦૦૦ વર્ષના, એકલઠાણાથી (માત્ર હાથ-મોં સિવાય એકે અંગ હાલવું ન જોઈએ]

અને ઠામ ચૌવિહાર કરવો જોઈએ.) ૧૦,૦૦,૦૦૦૦ વર્ષના,

એકલદત્તથી ૧૦,૦૦,૦૦,૦૦૦ વર્ષના, આયંબિલથી ૧,૦૦,૦૦,૦૦,૦૦૦ વર્ષના,

ઉપવાસથી ૧૦,૦૦,૦૦,૦૦૦ વર્ષના, છઠ્ઠ તપ કરવાથી ૧૦,૦૦,૦૦,૦૦,૦૦ વર્ષના,

અઠ્ઠમ-નવમ કરવાથી ૧૦,૦૦,૦૦,૦૦,૦૦ વર્ષના,

સદા ઉકાળેલું પાણી પીવાથી ક્રોડાક્રોડી વર્ષના અશુભકર્મ દલિતો નષ્ટ થાય છે.

આમ એકેક ઉપવાસની વૃદ્ધિ એ દસ ગુણા વર્ષોની નિર્જરાની વૃદ્ધિ થાય છે.

વિશેષમાં મુઠ્ઠીશી, ગંઠસિ, વેઢસિ વગેરે પચ્ચકખાણ બહુ ફળ આપનારાં છે.

પ્રભુદર્શનનું ફળ***

*   દેરાસર દર્શન કરવા જવાનો વિચારમાત્ર કરવાથી ૧ ઉપવાસનું ફળ મળે છે.

*   દેરાસર જવા માટે ઊભા થતા છઠ્ઠ (ર ઉપવાસ)નું ફળ મળે છે.

*   પગ ઉપાડતા અઠ્ઠમનું (૩ ઉપવાસ)નું.

*   આગળ વધતાં ૪ ઉપવાસનું.

*   અડધે રસ્તે પહોંચતા ૧પ ઉપવાસનું.

*   જિનાલય નજરે પડતા માસક્ષમણનો લાભ મળે છે.

*   દેરાસર પાસે આવતા છ મહિનાના ઉપવાસનું ફળ મળે છે.

*   ભગવાનના ગભારા પાસે આવતા વરસી તપનું ફળ.

*   પ્રદક્ષિણા આપતાં, ૧૦૦ વર્ષના ઉપવાસનું ફળ.

*   પ્રભુજીની પૂજા કરવાથી ૧૦૦૦૦ વર્ષના ઉપવાસનું ફળ.

*   જિનબિંબને પ્રમાર્જન કરતા ૧૦૦૦ ના ૧૦૦ ગણા ઉપવાસનું ફળ.

*   જિનબિંબને વિલેપન કરતા ૧૦૦૦ના લાખ ગણા ઉપવાસનું ફળ.

*   જિનબિંબને પુષ્પમાળા ચડાવતાં અનંત લાખ ગણાં ઉપવાસનું ફળ મળે છે.