આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૩  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૮ )  શ્રાવણ સુદ ચોથ ગુરુવાર   Dt: 27-07-2017વિધીની સાથે વેર ન થાય, જીવન આખું ઝેર ન થાય, નસીબ છાપેલો કાગળ છે, તેમાં કદી ફેર ન થાય…

Jain religion preserves world’s most precious treasure of Art. Art includes sculpture, idols, manuscripts, paintings, precious stone work and much more…. Let’s explore an essence of Jain Art.