આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૩  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૮ )  શ્રાવણ સુદ ચોથ ગુરુવાર   Dt: 27-07-2017વિધીની સાથે વેર ન થાય, જીવન આખું ઝેર ન થાય, નસીબ છાપેલો કાગળ છે, તેમાં કદી ફેર ન થાય…
The base of Jainism is on knowledge. Here you will be able to explore various disciplines of Jain Religion, Books, Selected Articles, History, Philosophy and Authentic Information.

HINDI | ENGLISH | GUJARATI