આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૩  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૮ )  વૈશાખ સુદ ત્રીજ શનિવાર   Dt: 29-04-2017જે નિરાશાને કદી જોતા નથી, આશા હૈયાની ખોતા નથી, પ્રયત્નો પર જીવી જાણે સદા, તે ભાગ્ય પર કદી રોતા નથી…

18 SHREE SHAMLA PARSHVANATH BHAGWAN    અમદાવાદ નગરે શામળાની પોળના શામળાના ખાંચામાં શ્રી શામળા પાર્શ્વનાથનું પ્રાચિન ભવ્ય દેરાસર તીર્થ આવેલું છે. સં. ૧૬પ૬માં મંત્રીશ્વર વસ્તુપાળના વંશજ સંઘવી સોમજી તથા તેમના ભાઈ શિવાએ આ જિનાલયનું નિર્માણ કરાવ્યું હતું. આ દેરાસરનું લાકડાનું કોતરકામ મુગ્ધ કરે તેવું છે.
૧૮. શ્રી અમદાવાદ તીર્થ - શ્રી શામળા પાર્શ્વ
અમદાવાદ નગરે શામળાની પોળના શામળાના ખાંચામાં શ્રી શામળા પાર્શ્વનાથનું પ્રાચિન ભવ્ય દેરાસર તીર્થ આવેલું છે. સં. ૧૬પ૬માં મંત્રીશ્વર વસ્તુપાળના વંશજ સંઘવી સોમજી તથા તેમના ભાઈ શિવાએ આ જિનાલયનું નિર્માણ કરાવ્યું હતું. આ દેરાસરનું લાકડાનું કોતરકામ મુગ્ધ કરે તેવું છે. તીર્થંકર પરમાત્માના કલ્યાણક મહોત્સવમાં દૃશ્યોને કલાત્મક રીતે લાકડમાં કોતરવામાં આવ્યા છે. આ મંદિરનું કાષ્ઠશિલ્પ કાષ્ઠશિલ્પ અજોડ છે. આ મંદિરના મેડા ઉપર આરસના પાર્શ્વનાથજી કાઉસ્સગ મુદ્રાએ સુંદર શોભે છે.
શ્રી શાળા પાર્શ્વનાથ જૈન શ્વેતાંબર તીર્થ
ઠે-શામળાની પોળ-શામળાજીનો ખાંચો, મદનગોપાલની હવેલી પાસે, અમદાવાદ.