આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૩  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૮ )  અષાઢ સુદ પાંચમ બુધવાર   Dt: 28-06-2017અમાવસ્યા કિસ માસ ન મેં નહીં આતી, થકાવટ કિસ રાત મેં નહીં આતી, ઈસ સંસાર મેં કોઈ બતાઓ તો સહી, સમસ્યા કિસ રાહ મેં નહીં આતી…

34. SHREE ANANDA PARSHVANATH BHAGWAN    બનાસકાંઠા જિલ્લાનું આ તીર્થ બહુ પ્રાચીન જણાતુ નથી. પણ શ્રી આનંદા પાર્શ્વનાથનાં પ્રતિમાજી પ્રાચીન હોવાનું માનવું સુસંગત છે. અનેક પ્રાચીન રચનાઓમાં શ્રી પાર્શ્વનાથના આનંદા નામનો ઉલ્લેખ મળે છે.

૩૪. શ્રી ઉંબરી તીર્થ - શ્રી આનંદા પાર્શ્વનાથ ભગવાન

બનાસકાંઠા જિલ્લાનું આ તીર્થ બહુ પ્રાચીન જણાતુ નથી. પણ શ્રી આનંદા પાર્શ્વનાથનાં પ્રતિમાજી પ્રાચીન હોવાનું માનવું સુસંગત છે. અનેક પ્રાચીન રચનાઓમાં શ્રી પાર્શ્વનાથના ‘આનંદા’ નામનો ઉલ્લેખ મળે છે. ઉંબર ગામમાં વિ.સં. ૧૯૦૪ની સાલમાં આ ઘુંમટબંધ જિનાલય બંધાવી પરમાત્માને ગાદીનશીન કરવામાં આવ્યા. ત્યાર બાદ સં. ૨૦૧૪ની સલામાં તે જિનાલયનો જિર્ણોદ્ધાર થયો. અને સં.૨૦૧૪ના મહાવદ ૭ ના શુભ દિને પૂ. આ. શ્રી જંબુસૂરીશ્વરજી મ.સા.ના પુનિત હસ્તે આ જિનાલયની પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી.

શ્રી શ્વેતાંબર મૂર્તિપુજક જૈન સંઘ

મુ. ઉંબરી, તાલુકો : કાંકરેજ જિલ્લો : બનાસકાંઠા