આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૪  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૯ )  માગશર સુદ બીજી છઠ શનિવાર   Dt: 25-11-2017દોડતા તા ત્યારે લાગતું એવું, આપણા જેવો કોઈ સમર્થ નથી, સહેજ નવરા પડી જોયું ત્યારે, ખબર પડી, જે દોડ્યા તેનો કોઈ અર્થ નથી…

45. SHREE CHANPA PARSHVANATH BHAGWAN    આ પાટણ નગરના સાલવી વાડામાં શ્રી ચંપા પાર્શ્વનાથજીનું ધાબાબંધ જિનાલય વર્તમાનમાં વિદ્યામાન છે. આ જિનાલય મહારાજા કુમારપાળના સમયમાં નિર્મિત થયેલું છે. ત્યારબાદ તેના જિર્ણોદ્ધાર થયો હશે. છેલ્લી પ્રતિષ્ઠા સંવત ૧૭૦૦ની આસપાસમાં થયેલી છે. વૈશાખ સુદ-૩ના પ્રતિષ્ઠા દિનની શ્રી સંઘ ઉજવણી કરે છે.

૪૫. શ્રી પાટણ તીર્થ - શ્રી ચંપા પાર્શ્વનાથ ભગવાન

આ પાટણ નગરના સાલવી વાડામાં શ્રી ચંપા પાર્શ્વનાથજીનું ધાબાબંધજિનાલય વર્તમાનમાં વિદ્યામાન છે. આ જિનાલય મહારાજા કુમારપાળના સમયમાં નિર્મિત થયેલું છે. ત્યારબાદ તેના જિર્ણોદ્ધાર થયો હશે. છેલ્લી પ્રતિષ્ઠા સંવત ૧૭૦૦ની આસપાસમાં થયેલી છે. વૈશાખ સુદ-૩ના  પ્રતિષ્ઠા દિનની શ્રી સંઘ ઉજવણી કરે છે. આ પ્રતિમાજી સંપ્રતિકાલીન ગણાય છે. ‘‘ચંપા પાર્શ્વનાથ’’નામ કેમ પડ્યું હશે તે જાણી શકાયું નથી.

શ્રી ચંપા પાર્શ્વનાથ જિનાલય

સાવલી વાડો, નારાયણજીનો પાડો, ગોલવાડ, મુ. પાટણ(ઉ.ગુ)