આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૩  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૮ )  શ્રાવણ વદ અગિયારશ શુક્રવાર   Dt: 18-08-2017મરનારની ચિતા પર ચાહનાર કોઈ ચડતું નથી, કહે છે હું મરી જઈશ પાછળથી કોઈ મરતું નથી, બળતા જોઈ એના દેહને એની આગમાં કોઈ પડતું નથી, અરે આગમાં તો શું એની રાખને કોઈ અડતું નથી…

47 SHREE BHATEVA PARSHVANATH BHAGWAN    રેતીની બનેલી ખૂ જ ચમત્કારી પ્રતિમાજીની ગાદીમાં અંબિકા માતા બિરાજે છે. પાર્શ્વનાથ પ્રભુજીની ગાદીમાં અંબિકા બિરાજમાન હોય તેવી આ એક જ પ્રતિમાજી છે. ઇડર નજીકના ભાટુઆર ગામમાંથી પ્રાપ્ત થયેલ હોવાથી ભટેવા પાર્શ્વનાથજી તરીકે ઓળખાય છે. ચાણસ્મા ગામની મધ્યમાં રહેલ આ જિનાલય ખૂબ જ નયરમ્ય છે.

૪૭. શ્રી ચાણસ્મા તીર્થ - શ્રી ભટેવા પાર્શ્વનાથ ભગવાન

રેતીની બનેલી ખૂ જ ચમત્કારી પ્રતિમાજીની ગાદીમાં અંબિકા માતા બિરાજે છે. પાર્શ્વનાથ પ્રભુજીની ગાદીમાં અંબિકા બિરાજમાન હોય તેવીઆ એક જ પ્રતિમાજી છે. ઇડર નજીકના ભાટુઆર ગામમાંથી પ્રાપ્ત થયેલ હોવાથી ભટેવા પાર્શ્વનાથજી તરીકે ઓળખાય છે. ચાણસ્મા ગામની મધ્યમાં રહેલ આ જિનાલય ખૂબ જ નયરમ્ય છે. આકર્ષક નગરી કહેવાય છે.૭૦થી પણ અધિક દીક્ષા નજીકના વર્ષોમાં આ ભૂમિ પર થયેલ છે. રહેવા માટે ધર્મશાળા અને ભોજનશાળાની વ્યવસ્થા ઉપલબ્ધ છે.

શ્રી ચાણસ્મા જૈન મહાજનની પેઢી, નાની વાડીયાવાડાના નાકે,

 બજાર, પોસ્ટ :ચાણસ્મા :૩૮૨૪૨૦ જિલ્લો :પાટણ,

રાજ્ય :ગુજરાત, ફોન :૦૨૭૩૪-૨૨૩૨૯૬.