આજ નો દિવસ : વિક્રમ સંવત   ૨૦૭૩  ( નેમિસૂરિ સંવત  ૬૮ )  શ્રાવણ વદ અગિયારશ શુક્રવાર   Dt: 18-08-2017મરનારની ચિતા પર ચાહનાર કોઈ ચડતું નથી, કહે છે હું મરી જઈશ પાછળથી કોઈ મરતું નથી, બળતા જોઈ એના દેહને એની આગમાં કોઈ પડતું નથી, અરે આગમાં તો શું એની રાખને કોઈ અડતું નથી…

52 SHREE GADLIYA PARSHVANATH BHAGWAN    વર્ધમાનમાં ગાડલિયા પાર્શ્વનાથ તરીકે વધુ પ્રસિદ્ધિ પામેલા આ પરમાત્માને ક્યાંક ગાડરિયા પાર્શ્વનાથ તરીકે ઓળખવામાં આવ્યાં છે. તો કોઈક તેને ગાલ્લિયા પાર્શ્વનાથ તરીકે ઓળખાવે છે. ગાડર, ગાડરી કે ગારડિયા તરીકે પણ આ પાર્શ્વનાથ પ્રભુનો પરિચય પ્રાચીન સ્તવનોમાં અપાયેલો છે.

૫૨. શ્રી માંડલ તીર્થ - શ્રી ગાડલિયા પાર્શ્વનાથ ભગવાન

વર્ધમાનમાં ગાડલિયા પાર્શ્વનાથ તરીકે વધુ પ્રસિદ્ધિ પામેલા આ પરમાત્માને ક્યાંક ગાડરિયા પાર્શ્વનાથ તરીકે ઓળખવામાં આવ્યાં છે. તો કોઈક તેને ગાલ્લિયા પાર્શ્વનાથ તરીકે ઓળખાવે છે. ગાડર, ગાડરી કે ગારડિયા તરીકે પણ આ પાર્શ્વનાથ પ્રભુનો પરિચય પ્રાચીન સ્તવનોમાં અપાયેલો છે. ઉપલબ્ધ ચૈત્ય પારિપાટી સ્તવનોની પ્રાચીનતાનો ક્રમ અને તેમાં દાખવેલાં નામ જોતાં અનુમાન કરી શકય કે મૂળથી ગારલિયા કે ગાલ્લિયા તરીકે ઓળખાતા આ પરમાત્માના નામનો અપભ્રંશ શબ્દ વર્ધમાન ‘ગાડલિયા’ બન્યો હશે. આ પ્રતિમાજીનો મહિમા અપરંપાર છે. તેમના નામની પાછળ રહેલું રહસ્ય અગોચર છે. પ્રતિમાજીનું પબાસણ ગાલ્લીના (એક પ્રકારનું ગાડું) આકારે છે. તેથી ગલ્લિયા પાર્શ્વનાથ નામ પડ્યું છે. તેવી લોકવાયકા છે. આ પ્રતિમાજી સંપ્રતિકાલીન છે.વર્તમાન જિનાલય સંવત ૧૮૭પની આસપાસમાં બંધાયેલું છે. મહા સુદ-પના પ્રતિષ્ઠા દિનને શ્રી સંઘ પ્રતિવર્ષ ઉલ્લાસથી ઉજવે છે. માંડલ ગામ પ્રાચીન અને ઐતિહાસિક ભૂમિ છે. મહામાત્ય વસ્તુપાલ-તેજપાલનીએ જન્મભૂમિ છે.

શ્રી શ્વેતામ્બર મૂર્તિપૂજક જૈન સંઘ

મું. માંડલ પીન ૩૮ર૧૩૦ તા. વિરમગામ, જિ. અમદાવાદ., રાજ્ય :ગુજરાત.